Holiday favourites Cotton - Red, green, aqua & white stripes on yellow background

Holiday favourites Cotton - Red, green, aqua & white stripes on yellow background

$21.95/metre
Brand:Benartex
Type:Fabric - Cotton
Quantity:metres